Chưa được phân loại

Galaxy Macau mở phòng VIP Horizon trị giá 4 triệu USD cho người chơi tiền mặt

Galaxy Macau opens $4 Million Horizon VIP room for cash players

Trước sự sụt giảm liên tục về doanh thu từ những người chơi VIP được quảng cáo trên junket và sự tập trung mới vào trò chơi đại chúng, Galaxy Macau trên Dải Cotai đã mở ra một khu vực mới cho những người chơi đủ điều kiện.

Galaxy Macau opens $4 Million Horizon VIP room for cash players

Không có con số cụ thể nào cho biết mức chi tiêu cần thiết để đạt được các cấp đó trong công ty

Galaxy Macau opens $4 Million Horizon VIP room for cash players

Một khu vực giới hạn cao, chỉ dành cho lời mời gọi là Horizon Slots cũng đã được mở hôm nay với 143 máy.

Galaxy Macau opens $4 Million Horizon VIP room for cash players

Có 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *